Αποκαλυπτικό. Για να δουλέψεις, θέλεις άδεια από την αστυνομία!

0
2371

Πόσο νόμιμο είναι η Αστυνομία να απαγορεύει την εργασία?

Πολίτες ταλαιπωρούνται και πληρώνουν την αστυνομία για να πάνε για δουλειά. Απαγόρευση εργασίας σε 16αρηδες και 17αρηδες ενώ ο νόμος τους το επιτρέπει.

Η Αστυνομία ζητά άδεια εργασίας σε εργαζόμενους σε καταστήματα προφασιζόμενη λόγους ασφαλείας και δημοσίου συμφέροντος!!!

Πρέπει δηλαδή ο κάθε εργαζόμενος, πριν πάει για δουλειά, να περάσει από την αστυνομία και να του δώσει άδεια εργασίας και φυσικά να πληρώσει και τα έξοδα υπέρ ΕΛΑΣ

Δείτε το επίσημο site της αστυνομίας
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1195&Itemid=131&lang=

Αν βρεθεί εργαζόμενος χωρίς άδεια, τότε η αστυνομική αρχή υποβάλει μήνυση. Μήνυση η οποία δεν έχει καμία τύχη στα δικαστήρια. Όμως επαγγελματίας και ο εργαζόμενος θα συρθούν κατηγορούμενοι.

Πόσο νόμιμο είναι η Αστυνομία να ζητά επιτρέπει ή να απαγορεύει την εργασία στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  (ΚΥΕ)?

Η προσβολή του κλάδου της εστίασης, της ελευθερίας και της προσωπικότητας του ατόμου. 

Απίστευτο 1, 2 και 3

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού (…) “τα καταστήματα αυτά απασχολούν τις αστυνομικές αρχές (1) και συχνάζουν άτομα ύποπτα διάπραξης εγκλημάτων” !!! και για την ασφάλεια της χώρας …οι εργαζόμενοι σε αυτά, πρέπει να παίρνουν άδεια για να εργαστούν (2)

…καθώς συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος,  όπως η διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών, αποδεκτών των υπηρεσιών, και των εργαζομένων.” (3)

Δείτε τον προσβλητικό και απαράδεκτο ισχυρισμό για έναν κλάδο που προσφέρει τα μέγιστα στην εθνική οικονομία.

«τα καταστήματα αυτά, όπου παρατηρείται αθρόα προσέλευση κοινού και ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, απασχολούν πολλές φορές τις αστυνομικές αρχές για εγκληματικές πράξεις όπως διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ή ακόμα διότι εκεί συχνάζουν μεταξύ άλλων άτομα τα οποία έχουν καταδικασθεί στο παρελθόν ή θεωρούνται ύποπτα διάπραξης εγκλημάτων. Επομένως στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας, καθίσταται αναγκαία η θέσπιση προληπτικού ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η εργασία στα καταστήματα αυτά ατόμων που έχουν καταδικασθεί για σοβαρά αδικήματα». (Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους – 29/3/2011) ΦΕΚ 1124/5-5-2014 – Γνωμοδότηση της επιτροπής ανταγωνισμού.

Τι κι αν υπάρχει επιδότηση στις επιχειρήσεις σε άτομα για επανένταξη στην αγορά εργασίας. Η αστυνομία απαγορεύει την επανένταξη !!!

Η αστυνομία βάζει εμπόδια και μάλιστα ΠΑΡΑΝΟΜΑ.

Η απαίτηση των αστυνομικών αρχών είναι μια αυθαίρετη πράξη και εκτός νόμου. 

Στο ίδιο ΦΕΚ 1124/5-5-2014,  υπάρχει η παραδοχή ότι το Π.Δ. 180/1979 ΔΕΝ έχει ισχύ σε ότι αφορά την άδεια των εργαζομένων σε καταστήματα του κλάδου της εστίασης:

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση των εργαζομένων στα ανωτέρω καταστήματα να εφοδιάζονται με προηγούμενη άδεια της αστυνομικής αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3938/2011, καταργήθηκε εκ νέου μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4038/2012, που τροποποίησε το ν. 3919/2011. Επομένως, σήμερα, για την εργασία σε καταστήματα κέντρων διασκεδάσεως, μπαρ, καφετεριών, αμιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, αρκεί η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος.” 

Είχε προηγηθεί η απόφαση 6/2008 του ΑΠ, που καταργούσε επί της ουσίας το απαράδεκτο Π.Δ. του Κων/νου Τσάτσου που είχε το σκεπτικό του αστυνομικού κράτους.

Ο απαράδεκτος αυτός περιορισμός, καταργήθηκε και επίσημα με τον Ν.3919/2-3-2011 (αρχή επαγγελματικής ελευθερίας) και επανήλθε λίγες μέρες αργότερα με τον Ν. 3938/31-3-2011, υπό την προϋπόθεση να εκδοθεί Π.Δ., το οποίο δεν εκδόθηκε ποτέ.
Στην συνέχεια ήρθε ο Ν. 4038/2012 (άρθρο 5, παρ.8), ο οποίος καταργεί οποιαδήποτε αναφορά για επαγγελματικό περιορισμό (πλην των επαγγελμάτων που απαιτείται δίπλωμα όπως συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κλπ) και αναγνωρίζεται η επαγγελματική ελευθερία, σύμφωνα με το α. 5, παρ.1 του Συντάγματος.

Συνεπώς
Από το 2008 έως σήμερα, δεν απαιτείτε άδεια εργασίας από την αστυνομία καθώς τόσο με την απόφαση του Αρείου Πάγου, όσο και με τους νόμους που ακολούθησαν και κατάργησαν το ΠΔ 180/1979, ενώ για την (…) γνωμοδότηση της επιτροπής ανταγωνισμού το 2014, δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα το απαραίτητο Π.Δ.

Όπως θα διαπιστώσετε στην επίσημη πύλη της δημόσιας διοίκησης (σήμερα), γίνεται αναφορά για την υποχρέωση της άδειας εργασίας σύμφωνα με την διάταξη του καταργημένου Π.Δ.180/1979.

Γραφειοκρατεία με κόστος

Για την έκδοση της “άδειας”, ο εργαζόμενος – πριν γίνει εργαζόμενος – πρέπει να πληρώσει και παράβολο αξίας 3,00 € – υπέρ ΕΛΑΣ

Συνολικά παρανόμως απαιτούν.

1. αίτηση με αστυνομόσημο, 2. φωτογραφίες, 3. παράβολο 3,00 €, 4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (περί μονίμου κατοικίας) με αστυνομόσημο, 5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας 6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Οι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων τι θα κάνουν?

Βρήκαμε στο διαδίκτυο πρόεδρο Πανελληνίου Σωματείου να παρακινεί και να παραπλανεί. Δείτε το

Επίλογος

Να προσθέσουμε πως η αστυνομία είναι η μόνη δημόσια αρχή που παρανόμως απαιτεί αστυνομόσημο για θεώρηση εγγράφων. Τα χρήματα αυτά όπως και το παραπάνω παράβολο πηγαίνουν στο ταμείο τους για να έχουν καλύτερη σύνταξη !!! Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με την εστίαση ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της αστυνομίας …”εξυπηρετούν” και τα ΚΕΠ.

Γι αυτό προέχει η …”Ασφάλεια” – Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Συντάκτης/επιμέλεια άρθρου: Γιώργος Πανουτσόπουλος